Skip to main content
Domovská stránka » Osobní zdraví » TEST KRVÁCIVOSTI
Osobní zdraví

TEST KRVÁCIVOSTI

Adobe Stock

Vítejte v VWDtest.com

Tato webová stránka je zdrojem podpory lidí, kteří mají podezření, že mohou mít von Willebrandovu chorobu (VWD) a lékaře, kteří je léčí. VWD je porucha srážení krve a WDtest.com online nástroj pro hodnocení krvácení. Lze jej použít ke zjištění, zda může být u vás přítomna porucha srážení krve.

Poruchy srážení krve mohou způsobit abnormální krvácení uvnitř i vně těla. Kdy je krvácení abnormální? Nástroj pro VWDtest.com online hodnocení krvácení lze použít ke zjištění, zda může být přítomna porucha srážení krve.

Další obsah a zdroje VWDtest.com jsou určeny k podpoře identifikace symptomů vWD. VWD je obvykle diagnostikována u specialisty, který by také pomohl při určení  vhodné léčby.

UPOZORNĚNÍ: Tento dotazník je založen na vědecky ověřeném nástroji1 upraveném profesorem Erikem Berntorpem. Může být použit k detekci  přítomnosti možné poruchy srážení krve. Je určen pouze pro informační účely a na podporu konverzace s kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem. V žádném případě nemůže být náhradou za odbornou lékařskou radu a úsudek. Máte-li dotazy nebo obavy týkající se výsledků tohoto testu, měli byste se poradit se svým lékařem nebo zdravotnickým pracovníkem.

Odpovědi, které poskytnete v tomto testu, se používají k vytvoření skóre rizika pro von Willebrandovu chorobu (VWD)


1. A quantitative analysis of bleeding symptoms in type 1 von Willebrand disease: results from a multicenter European study (MCMDM-1 VWD). Tosetto A, Rodeghiero F, Castaman G, Goodeve A, Federici AB, Batlle J, et al. J Thromb Haemost. 2006; 4: 766-73.


TEST

0-3 body

VAŠE KRVÁCIVÉ SKÓRE JE NORMÁLNÍ

Pokud se obáváte, že máte poruchu krvácivosti, měli byste se poradit se svým lékařem.

4-15 bodů

VAŠE KRVÁCIVÉ SKÓRE JE ABNORMÁLNÍ

Vaše skóre krvácení naznačuje, že můžete mít poruchu krvácivosti a měli byste se poradit se svým lékařem. Tento test však nenahrazuje kompletní posouzení vyškoleným zdravotnickým pracovníkem a ke správné diagnóze by byly zapotřebí další informace.


DISCLAIMER:
PLEASE NOTE: This questionnaire is based on a scientifically validated tool1 adapted by Professor Erik Berntorp. It can be used to detect if a bleeding disorder may be present. It is intended for informational purposes only and to support a conversation with a qualified, licensed healthcare professional. It is in no way intended to be a substitute for professional medical advice and judgement. You should consult with your doctor or healthcare professional should you have questions or concerns concerning the results of this test.
PERSONAL DATA: Before taking this test, we wish to make you aware of the following information concerning your privacy:
The answers that you provide in this test are used to create a risk score for von Willebrand disease (VWD)
The data that you enter into this form will also be stored and used by Octapharma AG for statistical purposes only concerning VWD prevalence, and will only concern such data as is relevant and adequate for this purpose
At no time will you be asked to provide any data that renders you personally identifiable_
The user ID that is entered by ‘returning visitors’ only enables a second assessment taken to be directly linked to a first assessment previously taken. The form structure of the second assessment is identical to the first assessment. At no point will the user be personally identifiable
For more information please consult the data privacy statement.

PORUCHY SRÁŽLIVOSTI KRVE SE ČASTO PODCEŇUJÍ

I S VON WILLEBRANDOVOU CHOROBOU SE DÁ ŽÍT KVALITNÍ ŽIVOT

Next article