Domovská stránka » Chronická onemocnění » KARCINOM PROSTATY: PŘÍZNAKY A LÉČBA
Pacient a lékař

KARCINOM PROSTATY: PŘÍZNAKY A LÉČBA

Ve spolupráci s:
Ve spolupráci s:

MUDr. Jiří Stejskal, FEBU

vedoucí lékař ambulancí Urologické kliniky 3. LF UK a Thomayerovy nemocnice

Co je to vlastně karcinom prostaty a koho se především týká?

Karcinom prostaty je zhoubné nádorové onemocnění, které ve své podstatě znamená, že některé buňky prostaty se vymkly kontrole, přestaly vykonávat svoje obvyklé funkce a nekontrolovatelně se množí, čímž poškozují své okolí. Později se nádorové buňky mohou lymfatickými cévami či krví šířit do dalších orgánů, které taktéž poškozuji. Zejména se jedná o plíce, játra a kosti.

Karcinom prostaty obvykle postihuje muže, mezi 60 a 80 rokem, může se však vyskytnout i v dřívějším věku. V současné době se jedná vůbec o nejčastější zhoubné nádorové onemocnění mužů, a počet nových případů každoročně narůstá. Úmrtnost na karcinom prostaty navzdory růstu počtu pacientů klesá, toto je, kromě moderních diagnostických a léčebných metod, zapříčiněno zejména včasným záchytem onemocnění. Tedy jeho diagnostikou v době, kdy nádor ještě neohrozí pacienta a zdraví a životě a je dobře léčitelný.

Existuje nějaká prevence, jak onemocnění předcházet?

Na rozdíl od některých jiných zhoubných nádorových onemocnění, není u karcinomu prostaty známá efektivní prevence. Doporučit konkrétní opatření ke snížení rizika jeho výskytu tedy není možné. Kromě obecně zdravého životního stylu má proto největší význam včasné odhalení tohoto onemocnění, neboť toto je jedním z hlavních faktorů ovlivňujících úspěch léčby. Preventivní prohlídku je vhodné poprvé absolvovat mezi 45. a 50. rokem života. U pacientů s výskytem karcinomu prostaty v blízké rodině (otec, bratr, strýc) existuje vyšší riziko výskytu karcinomu prostaty, a proto je vhodné začít s preventivními prohlídkami o 5 let dříve.

Lze v souvislosti s onemocněním pozorovat nějaké první varovné signály?

V některých případech se karcinom prostaty může projevit obtížemi při močení, bolestí ledvin či přítomností krve v moči. Jedná se ale o takzvané nespecifické příznaky, tedy takové, které mohou být způsobeny i jinými onemocněními, jako například pouhým zvětšením prostaty bez přítomnosti nádoru, či zánětem. Ve většině případů se karcinom prostaty po dlouhou dobu nijak neprojevuje, což zvyšuje riziko pozdního odhalení.

Právě velmi častá absence jakýchkoli příznaků, a to i v případě pokročilého onemocnění, zvyšuje význam preventivních prohlídek.

Jaké jsou možnosti léčby karcinomu prostaty?

Léčba karcinomu prostaty závisí na jeho vlastnostech a rozsahu. Obvyklá léčba zahrnuje léčbu operační, takzvanou radikální prostatektomii nebo léčbu zářením, tedy radioterapii. Radikální prostatektomie je operační výkon, při kterém je prostata zcela odstraněna. Tuto operaci lze provádět v rámci otevřené operativy, laparoskopicky či s pomocí operačního robota.

Další možností léčby je radioterapie. Jedná se o použití radiace, zaměřené na oblast prostaty, která zničí nádorové buňky, neboť ty jsou k záření náchylnější než zdravá tkáň. Záření je obvykle aplikováno v malých, pravidelných dávkách po dobu několika týdnů ke snížení iradiace okolních orgánů, jako je střevo či močový měchýř.

V některých případech, například u velmi agresivních nádorů je třeba využít obě léčebné možnosti a léčba zářením potom následuje operační léčbu.

U pacientů, u kterých není vhodná léčba operací ani zářením je používána hormonální léčba. Karcinom prostaty je závislý na mužském pohlavním hormonu testosteronu, a pokud snížíme jeho množství v těle pacienta, dojde k výraznému zpomalení růstu nádoru. V případě takové léčby nádor nezmizí, pouze se výrazně sníží jeho aktivita.

U nádorů, které jsou málo agresivní lze v některých případech zvážit pouhé sledování, tedy odložit léčbu operací či ozáření až do doby, kdy karcinom dále roste či se stane agresivnějším. Vždy ale existuje riziko, že se nádor po dobu sledování vymkne kontrole.

Karcinom prostaty je považován za dobře léčitelný a za posledních 30 let se pravděpodobnost přežití výrazně zvýšila. Podmínkou ale zůstává jeho včasné odhalení, protože pokud je již nádor prostaty příliš rozsáhlý, nebo rozšířený do jiných orgánů, je velmi špatně léčitelný.

Další článek