Skip to main content
Domovská stránka » Plicní zdraví » KVALITA VZDUCHU: KLÍČOVÝ FAKTOR LIDSKÉHO ZDRAVÍ
Plicní zdraví

KVALITA VZDUCHU: KLÍČOVÝ FAKTOR LIDSKÉHO ZDRAVÍ

Zatímco jsme oprávněně znepokojeni momentálními problémy v oblasti respiračního zdraví, především sezonní chřipkovou epidemií a šířením koronaviru z Číny, neměli bychom zapomínat na to, že kvalita vzduchu je v životním prostředí klíčovým faktorem lidského zdraví. Kvalita ovzduší v České republice se nachází pod průměrem EU.

Úroveň znečištění

Úroveň znečištění vzduchu ve specifických lokalitách a během určitých období výrazně převyšuje maximální standardy EU a maximální doporučené hod-noty WHO. Evropská agentura pro životní prostředí odhaduje, že minimálně 11 000 předčasných úmrtí ročně může být
v České republice způsobeno právě znečištěním vzduchu. Dle odhadů WHO tři čtvrtiny těchto úmrtí způsobuje ischemická choroba srdeční a mozková mrtvice. Ostatní úmrtí jsou zapříčiněna chronickou obstrukční plicní nemocí (COPD), zápalem plic a rakovinou plic.

Jakékoli snížení znečištění vzduchu prokazatelně vede ke znatelnému poklesu nemocnosti a úmrtnosti tímto znečištěním způsobených.

Průmysl a doprava

Znečištění ovzduší způsobuje především průmysl a doprava. Není překvapující, že nejvyšší hodnoty znečištění a s ním sou-visející zdravotní problémy se vyskytují ve velkých městských a průmyslových centrech ve středu, na severozápadě a východě země. Celková kvalita vzduchu se v průběhu let zlepši-la, nicméně stále zůstává jednou z nejvýraznějších příčin zhoršeného zdraví a předčasných úmrtí v České republice. Státní orgány a místní samosprávy mají k dispozici mnoho nástrojů pro boj s tímto problémem. Čistější technologie v průmyslu a dopravě, využívání ekologických a obnovitelných zdrojů energie, regulace dopravy, zlepšení územního plánování nebo strategie místního rozvoje zaměřené na zdraví a duševní pohodu obyvatelstva mohou výrazně snížit znečištění ovzduší a zároveň přispět ke snížení emisí skleníkových plynů, které vedou ke klimatickým změnám.

Čím nižší bude úroveň znečištění vzduchu, tím více se krátkodobě i dlouhodobě zlepší kardiovaskulární a respirační zdraví obyvatelstva. Jakékoli snížení znečištění vzduchu prokazatelně vede ke znatelnému poklesu nemocnosti
a úmrtnosti tímto znečištěním způsobených. V České republice je stále mnoho prostoru pro zlepšení kvality ovzduší. V současnosti by se změny měly zaměřit přede-vším na splnění hodnot kvality vzduchu doporučovaných EU a WHO.

Dr. Srđan Matić
představitel WHO a ředitel Kanceláře WHO v ČR

Next article