Skip to main content
Domovská stránka » Průvodce rodičovstvím » ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ UŠÍ U DĚTÍ
ADVERTORIAL

Děti často trpí bolestmi uší způsobenými záněty středního ucha nebo vnějšího zvukovodu. Jaký je mezi nimi rozdíl a jak můžeme dětem co nejrychleji ulevit?

doc. MUDr. Zdeněk Čada, Ph.D.

přednosta Kliniky ušní, nosní a krční 2. LF UK a FN v Motole

Bolest ucha u dětí se objevuje poměrně často. Čemu bychom měli věnovat pozornost?

Bolest ucha je nejčastěji způsobena zánětem středního ucha, kdy při onemocnění horních cest dýchacích dochází k dysfunkci Eustachovy trubice, a to především na podzim a v zimě. Druhou příčinnou bývá zánět zevního zvukovodu objevující se spíše v létě.

Důrazně bych chtěl varovat před tzv. babskými radami, jako je zasouvání česneku či bylin do zvukovodu – mohou stav výrazně zhoršit.

Co patří mezi nejčastější příčiny zánětu zevního zvukovodu?

Zánět zevního zvukovodu může mít infekční i neinfekční příčiny. Infekční příčiny mohou být virové, bakteriální i mykotické. Z neinfekčních etiologií jsou to pak vlivy zevního prostředí (podráždění vodou, prach, vlhko). K rozšíření a k opakování zánětů zevního zvukovodu ale přispívají i některé přidružené choroby (cukrovka, imunodeficity).

Jaké jsou příznaky zánětu vnějšího zvukovodu?

Mezi typické příznaky zánětu zevního zvukovodu patří bolest ucha. Někdy je provázen i sekrecí z ucha a nedoslýchavostí v důsledku nahromadění sekretu či detritu v zevním zvukovodu.

Jaká je první pomoc při bolesti uší u dětí?

Bolest ucha provázená rýmou je většinou zánětem středního ucha. První pomoc je především podání analgetik, zvýšení polohy hlavy a aplikace nosních kapek na bázi sanorinu. Pokud se jedná o zánět zevního zvukovodu, který je většinou vázaný na pobyt ve vodě a teplé počasí, do návštěvy lékaře opět vystačíte s analgetiky. Důrazně bych chtěl varovat před tzv. babskými radami, jako je zasouvání česneku či jiných bylin do zvukovodu – mohou stav výrazně zhoršit.

Jaká opatření doporučujete v rámci prevence vzniku zánětu vnějšího zvukovodu?

Pokud na záněty trpíte, je vhodné si například před pobytem u moře nechat napsat antibiotické kapky do uší. Rovněž lze po každém pobytu ve vodě zvukovody opatrně vypláchnout pitnou vodou. Dále doporučuji minimalizovat pobyt na přímém slunci.

Jakou roli v léčbě akutní bolesti hrají ušní kapky a spreje?

U akutní bolesti při zánětu zevního zvukovodu se nejčastěji používají alkoholové kapky nebo kapky obsahující antibiotika. V léčbě zánětu zevního zvukovodu však nehrají hlavní roli. Základem léčby je pečlivá toaleta zvukovodu. U zánětu středního ucha je důležité co nejrychleji obnovit funkci Eustachovy trubice smrkáním či odsáváním z nosu a používáním kapek na bázi sanorinu, ne však déle jak 10 dní.

Next article