Domovská stránka » Vakcinace - COVID-19 » EXPERT PANEL: SPOLEHLIVÁ OCHRANA PROTI TĚŽKÉMU PRŮBĚHU COVIDU-19?
Vakcinace - COVID-19

EXPERT PANEL: SPOLEHLIVÁ OCHRANA PROTI TĚŽKÉMU PRŮBĚHU COVIDU-19?

Ve spolupráci s:
Adobe Stock
Ve spolupráci s:
Adobe Stock

Proběhla diskuze odborníků o zásadním významu posilující dávky vakcíny, současném stavu pandemie i osobní odpovědnosti každého člověka.

MUDr. LUDMILA BEZDÍČKOVÁ

MUDr. LUDMILA BEZDÍČKOVÁ

Praktická lékařka pro dospělé

MUDr. HANA CABRNOCHOVÁ, MBA

Praktická lékařka pro děti a dorost

Místopředsedkyně České vakcinologické společnosti ČLS JEP

prof. MUDr. ROMAN CHLÍBEK, PhD.

Předseda České vakcinologické společnosti ČLS JEP

Jak vnímáte současnou situaci a proč je důležitá posilující dávka vakcíny? 

Ludmila Bezdíčková: Pravděpodobnost těžkého průběhu spojeného s hospitalizací je podáním posilující dávky očkování významně snížena. Imunitní odpověď se po aplikaci očkování buduje rychle – v řádu dní. Zejména u chronicky nemocných a seniorů má očkování posilující dávkou smysl.

Hana Cabrnochová: V situaci, kdy reálně hrozí nákaza tímto typem onemocnění, je vhodné podání posilující dávky tak, aby došlo k navýšení hladiny ochranných protilátek.

Roman Chlíbek: Účinnost vakcíny v čase klesá. Studie však potvrdily, že aplikace posilující dávky vakcíny zabezpečí vysokou účinnost také na variantu omikron. Proto je přeočkování zásadně důležité.  

Jakou roli sehrávají „hlavy“ rodin v postoji svých blízkých k vakcinaci?

Ludmila Bezdíčková: Pokud jsou skutečnými hlavami, tak zásadní. Nicméně zdravotní gramotnost a zájem o preventivní opatření, kam patří i vakcinace, je třeba podporovat u všech členů rodiny.

Hana Cabrnochová: Osobně se domnívám, že sehrávají významnou roli. Setkáváme se s dalšími případy, kdy rozhodnutí někoho z rodiny může ovlivnit i chování dalších členů v rodině. Týká se to například registrace ke konkrétní zdravotní pojišťovně. 

Roman Chlíbek: Jsou rodiny, kde rodiče jdou příkladem svým dětem, nechají se očkovat a mají také zájem na očkování svých dětí. Pak jsou rodiny, kde některý z rodičů s očkováním nesouhlasí a naopak děti mají o očkování zájem, protože si již vytváří vlastní názor a vidí příklady u svých spolužáků. Mnohdy jsou rodiny, kdy jeden z rodičů je očkovaný a druhý naopak není. Vliv rodiny je zásadní.

Co může každý jedinec udělat proto, aby zodpovědně chránil sebe i svém okolí?

Ludmila Bezdíčková: Doporučujeme kompletní vakcinaci, nošení respirátorů v případě potřeby zejména v místech s vysokým rizikem infekce a/nebo vysokou potřebou ochrany zranitelných skupin, testování v případě příznaků respirační infekce. V neposlední řadě samozřejmě sportovat, nekouřit, zdravě se stravovat a být dobré mysli.

Hana Cabrnochová: Především zodpovědně přistupovat k onemocnění a příznakům, které by mohly svědčit i o jiném infekčním onemocnění. Lidé by se neměli vracet do kolektivu, dokud přetrvávají obtíže. Preventivní ochrana provedeným očkováním by měla zůstat na prvním místě.

Roman Chlíbek: Nechat se očkovat. Medicína zatím nic lepšího než očkování v prevenci infekčních nemocí nemá k dispozici. Chlorování pitné vody a očkování patří mezi dva nejzásadnější objevy, které významně snížily výskyt infekcí na světě. Druhou zásadní věcí je, nařídit si v případě příznaků domácí izolaci. 


CZ-SPIK-014-03-2022-R01

Další článek