Domovská stránka » Zdraví rodiny » MODERNÍ LÉČBA PARKINSONOVY NEMOCI
Zdraví rodiny

MODERNÍ LÉČBA PARKINSONOVY NEMOCI

Adobe Stock

Ačkoliv není farmakologický výzkum léčby Parkinsonovy nemoci stále dokončen, současná medicína nabízí již řadu možností jak zmírnit projevy a postup této neurodegenerativní choroby, a zlepšit tak kvalitu života pacientů.

doc. MUDr. MAREK BALÁŽ

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Léčba pokročilé fáze Parkinsonovy nemoci přináší řadu specifik. Je možné ji tzv. ušít pacientovi na míru?

V pokročilé fázi Parkinsonovy nemoci dochází ke snižování účinku základní léčby, která je ve formě tablet. V tomto období již léky svým účinkem nepokryjí celý den a pacient musí čekat, než se projeví. Také se stává, že účinek léků nevystačí do další dávky. U části pacientů se po užití léků mohou projevit kroutivé mimovolné pohyby. Dále se také mohou postupně zhoršit některé tzv. nemotorické příznaky nemoci (například únava, bolesti, deprese). V tomto období je možné navýšit počet dávek léků, přidat léky, které zvyšují účinek přípravků obsahujících levodopu nebo indikovat některý z invazivních výkonů či postupů, a to obvykle hlubokou mozkovou stimulaci, nebo některou z tří pumpových metod. Tyto pumpové systémy dopravují léčivo buď přímo do střeva, nebo do podkoží, a dosahují tak trvalého účinku bez nepříjemného kolísání stavu.

Vývoj léků na Parkinsonovu nemoc stále probíhá. Jaké jsou však aktuálně nejnovější možnosti léčby, které můžete už ve své praxi využít?

V minulém roce jsme v České republice dostali pro pacienty trpící pokročilejší Parkinsonovou nemocí k dispozici dva léky. Jednak je to tabletová léčba – lék s účinnou látkou opicapone, který je novou možností k posílení účinku tablet s levodopou. Pro pokročilou Parkinsonovu nemoc máme také nový pumpový systém, s komerčním názvem Lecigimon. Tato pumpa obsahuje kombinaci celkem tří léků, které jsou dopravovány přímo do tenkého střeva a umožňují vyrovnání hladin léků a následně odstranění výkyvů v účinku léčiv, které jsou tak typické. Další nové metody očekáváme v nejbližších měsících.

Existují další způsoby, jak zmírnit postup tohoto onemocnění?

Všem, kteří trpí Parkinsonovou nemocí, doporučujeme, aby udržovali pravidelnou fyzickou aktivitu, nejlépe 3 hodiny cvičení týdně. Podle nejnovějších výzkumů je fyzická aktivita pro zmírnění postupu onemocnění naprosto stěžejní. Také doporučujeme pravidelné užívání medikace, dostatečný pitný režim v rámci prevence zácpy, pestrou stravu s dostatkem vlákniny a rostlinné potravy.

Co by měl vědět pacient, který už potřebuje intervenční léčbu?

Pacient, jehož stav vyžaduje operační řešení nebo zavedení pumpového systému, by měl být o existenci těchto metod především informován, v ideálním případě od svého neurologa. Mnohdy si tyto informace sdělují sami pacienti, informují o nich na svých stránkách pacientské organizace nebo centra, kde se tyto metody používají – jde o klinická pracoviště v Brně, Olomouci a Praze. Pacient by měl počítat s tím, že ne každá z metod je vhodná pro všechny, každá má jisté výhody a nevýhody. A odborníci v uvedených centrech jsou připraveni poskytnout podrobné informace.

Další článek