Domovská stránka » Zdraví rodiny » NEJÚČINNĚJŠÍ PREVENCÍ PROTI CHŘIPCE JE OČKOVÁNÍ
Zdraví rodiny

NEJÚČINNĚJŠÍ PREVENCÍ PROTI CHŘIPCE JE OČKOVÁNÍ

Adobe Stock

Chřipka patří mezi vysoce infekční virová onemocnění, která by se neměla podceňovat. Zejména u starších či chronicky nemocných pacientů může způsobit zásadní zdravotní komplikace či smrt. Jak se tedy proti chřipce účinně bránit?

prof. MUDr. Eva Topinková, Csc

prof. MUDr. EVA TOPINKOVÁ, Csc.

Geriatrická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze, Subkatedra geriatrie Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Starší osoby chřipka ohrožuje více než běžnou populaci. Hraje zde roli jejich snížená imunita?

Ano. Stárnutí snižuje výkonnost našeho imunitního systému. Nedokážeme se infekčním onemocněním tedy bránit tak dobře jako dříve. To platí prakticky pro všechny infekce, tedy i chřipku. Proto jsou senioři chřipkou více ohroženi a často mívají závažnější a déletrvající průběh. Velmi často se k chřipkové nákaze přidávají i bakteriální infekce, které snadno osídlí chřipkou oslabené dýchací cesty.

Odhaduje se, že na těžkou formu chřipky a její komplikace v České republice každoročně umírá 1 500–2 000 osob. Většinu, konkrétně 75– 90 %, všech úmrtí tvoří právě senioři. Průběh chřipky také zhoršují chronická onemocnění, nejčastěji srdečně-cévní, plicní, onkologické, cukrovka nebo obezita.

Vícečetná nemocnost je ve stáří velmi častá. Proces stárnutí navíc obecně snižuje výkonnost životně důležitých orgánů, a limituje tak celkové rezervy organismu. Proto se stává, že senior, který je kvůli chřipce přijatý do nemocnice, nemá dostatek fyzických nebo psychických sil a po prodělání chřipky se hůře pohybuje a často se zhoršuje i jeho soběstačnost.

Jak se proti chřipkovým onemocněním chránit?

Je potřeba říci, že v současné době nedokážeme výskytu tohoto onemocnění zcela zabránit, protože virus chřipky, podobně jako koronavirus a další viry, stále cirkuluje v populaci. Víme ale, že chřipka má sezónní charakter – více se vyskytuje v zimních měsících obvykle od prosince do března. Prevence je však možná ve smyslu snížení počtu osob, které chřipkou onemocní, zkrácení jejího průběhu, snížení závažnosti komplikací, hospitalizací a úmrtí.

To je také důvod, proč doporučujeme očkování proti chřipce, přestože nezabrání onemocnění u všech. Ale stále je nejúčinnější možností prevence.

Můžeme udělat i něco dalšího?

Měli bychom také dodržovat základní hygienicko-epidemiologická opatření a řídit se trochu i zdravým selským rozumem. V mezidobích je vhodné posilovat imunitu zdravým životním stylem (stravou, fyzickou aktivitou, spánkem…) i základní hygienou. V období sezonního výskytu chřipky nebo epidemie pak dodržovat přísnější opatření (dezinfekce rukou, rouška, méně kontaktů zejména v uzavřených špatně větraných prostorech).

Kdo by se měl nechat proti chřipce očkovat?

Odborná vakcinologická společnost doporučuje očkování rizikovým osobám, zejména lidem nad 50 let a osobám s chronickými nemocemi, těhotným a pacientům v ústavní péči a také osobám, které jsou v blízkém kontaktu s lidmi v rizikové skupině.

Očkování je hrazené ze zdravotního pojištění pro všechny, u nichž může být chřipka vysoce riziková – a to jsou všichni senioři starší 65 let, pacienti, kteří trpí vybranými chorobami s vysokým rizikem závažného průběhu chřipky, a také osoby žijící v léčebnách dlouhodobě nemocných, domovech pro seniory, se zvláštním režimem nebo se zdravotním postižením. Očkování je hrazeno i pro zdravotnické pracovníky. Ostatní si hradí očkování sami.

Starší lidé často získávají informace od rodinných příslušníků. Jaká je role rodiny při rozhodování o očkování seniorů?

Velmi záleží na fyzické i psychické kondici konkrétní osoby. V některých případech nejsou rady příbuzných rozhodující, v jiných rodinách mají ostatní členové „poradní hlas“, v dalších pak hlas rozhodující. Obecně je třeba, aby se s přínosem i možnými riziky seznámili všichni. Rozhodnutí o očkování je pak ale na každém člověku a zcela dobrovolné.

Další článek