Domovská stránka » Zdravý nový rok » AŽ 30 % NEMOCNÝCH S DIABETEM TRPÍ DEPRESÍ
ADVERTORIAL

Diabetici se každodenně vyrovnávají s řadou překážek a psychicky náročných situací. Proto se psychologická léčba využívající psychoterapii a psychologické poradenství stává běžnou součástí komplexní léčby cukrovky.

doc. PhDr. Dr.phil. LAURA JANÁČKOVÁ, CSc.

docentka klinické psychologie 1.LF UK a VFN v Praze

Cukrovka 1. typu je závažné onemocnění, při kterém si pacient po celý svůj život musí injekčně aplikovat inzulin. Navzdory tomu, že léčba diabetu 1. typu v dnešní době zaznamenala významné pokroky, představuje pro nemocného dlouhodobou životní zátěž. Ta vychází nejen z nemoci jako takové, ale i způsobu léčby a řady možných zdravotních komplikací, kterým je potřeba čelit.

Už žádné píchání do prstu!

Deprese, úzkosti i psychická nestabilita

Nové výzkumy dokazují, že časté změny hladiny glukózy v krvi ovlivňují náladu. Člověk se může potýkat s podrážděností, rozladami, vztekem, agresí i smutkem. Zvýšená hladina cukru v krvi navíc způsobuje ztrátu energie a může vést i k problémům se soustředěním. Dlouhé období s vysokou hladinou krevního cukru vyvolává tvorbu hormonů souvisejících s rozvojem deprese. Až 30 % nemocných s diabetem 1. typu tak trpí depresí. Mnozí uvádí její příznaky již při sdělení diagnózy. Psychiku člověka však také ovlivňuje i nízká hladina cukru v krvi. Projevuje se vnitřním neklidem, napětím, nervozitou, úzkostí, plačtivostí, hněvem i bojovností a vlnami psychické lability.

Diabetici denně překonávají řadu překážek

Život s cukrovkou 1. typu není jednoduchý a učí člověka trpělivosti a pokoře. Nemocný musí překonat nedobrovolnou závislost na léčbě i lékařích, vypořádat se s obavami z nestabilních hodnot glykémie, bojovat se strachy z komplikací (ztráty vědomí, zasažení zraku, selhání ledvin), s bolestí a řadou životních ztrát. Nadlimitní zátěž může ovlivňovat sebepojetí, zasahuje do intimního života, mezilidských vztahů a mnohdy je i zdrojem problémů doma či v práci.

Duševní zdraví diabetiků

Psycholog patří do týmu lékařů, jehož úkolem je pomoci nemocnému navrátit duševní pohodu a nalézt zdroje životní spokojenosti. Výzkumy prokazují, že vhodná psychologická péče má výrazný podíl na zlepšení kvality života s cukrovkou. Cílená psychoterapie využívá metody k prevenci nepříznivých důsledků nemoci i její léčby. Nabízí také nácvik řady konkrétních podporujících technik, které můžete provádět sami a najdete je podrobně popsané v knize Diabetes – Necukrujte s cukrovkou od Laury Janáčkové a Milana Kvapila.

U psychologa najdete porozumění

Psychologická péče probíhá nejčastěji formou individuální či skupinové terapie a pracuje s aktuálním prožíváním, emocemi a problémy. Podílí se na léčbě bolesti, úzkosti a deprese a napomáhá změnám chování a myšlení. U psychologa vždy najdete porozumění a podporu při překonávání konkrétních těžkostí či posílení mechanismů osobního růstu. V rámci poradenství je možné nalézt odpovědi na problémy pomocí rodinné, párové či sexuální terapie. Neváhejte tedy a v rámci léčby cukrovky využijte i možnosti psychologické péče.

Další článek