Skip to main content
Domovská stránka » Zdravý nový rok » CYTISIN – REVOLUCE V ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ
ADVERTORIAL

Během let se výrazně změnil postoj společnosti ke kouření a díky poznatkům moderní medicíny již víme, jaká zdravotní rizika přináší samotnému kuřákovi i jeho okolí. Jak se zbavit závislosti a zvládnout proces odvykání?

doc. MUDr. JIŘÍ SLÍVA, Ph.D.

přednosta Ústavu farmakologie 3. LF UK

Doutnající podnosnice libočudná – takto okřídleně popisovali obrozenci cigaretu, kterou kouřili jejich vrstevníci, naši předci. Od dob chápání cigarety jako módního výstřelku však uplynula řada let a současná společnost jej vnímá jako velice podstatný faktor pro rozvoj celé řady onemocnění.

Chcete přestat s kouřením? Klikněte ZDE

Aktivní a pasivní kouření

Kouření cigaret nepochybně představuje v naší civilizaci jednu z nejčastějších, a současně preventabilních, příčin úmrtí. Není třeba opakovat, že kuřák si neničí pouze své vlastní zdraví, ale pomyslný hřebíček do rakve zatlouká i osobám v jeho bezprostřední blízkosti. Velkého významu tak nabývá pasivní kouření především v rodinách s dětmi, jejichž rodiče jsou aktivními kuřáky.

Nejeden kuřák si již z nejrůznějších důvodů (partner, těhotenství, děti, práce, okolí, zdravotní potíže, finance aj.) řekl sám sobě DOST. Ne každý je ale tak silný, aby skončil ze dne na den, z hodiny na hodinu. Předně je nezbytné, aby pacient (kuřák je skutečně do jisté míry pacientem, neboť se stal závislým na nikotinu) byl co možná nejvíce motivován. V první řadě musí chtít skončit on sám, všechny ostatní prostředky mu pak v jeho snažení mohou pouze pomoci.

Lék na odvykání kouření a snížení chuti na nikotin najdete ZDE

8 milionů úmrtí

V celosvětovém měřítku platí, že kouření je příčinou přibližně 8 milionů úmrtí každým rokem, ze kterých jde asi 1 milion právě na vrub pasivního kouření. Jistě neutěšené jsou i údaje stran rozšíření tohoto zlozvyku mezi adolescenty (45–50 %) a v posledních letech i vyrovnaný počet mužů a žen, kteří zapálené cigaretě či e-cigaretě (i ty mají svá významná zdravotní rizika!) holdují.

Léčba závislosti

Přestat s kouřením by chtěly (nebo o tom alespoň uvažují) přibližně dvě třetiny kuřáků, avšak ne každému se nad touto silnou závislostí podaří zvítězit (úspěch odstranění závislosti bez odborné pomoci bývá dopřán pouze 2 %). Nejde totiž pouze o odstranění závislosti na nikotinu, ale též o naučení se jiným společenským stereotypům – pacient by se měl vyvarovat situací, ve kterých si sebe bez cigarety neumí představit. Jelikož léčba kouření je velice komplexní záležitostí, neměl by se pacient o svém problému bát otevřeně hovořit.

Jak na odvykání?

Pro odvykání kouření je třeba především silné vůle a dobré motivace. Proto je rovněž důležité podělit se o svůj záměr s nejbližším okolím, které by mělo být oporou. Podpořit tuto snahu pak mohou přípravky s obsahem nikotinu ve formě náplastí, inhalátoru či žvýkaček, jejichž hlavním cílem je omezit vznik abstinenčních příznaků. De facto však tento přístup převádí nemocného z cigarety na jinou formu dodávky nikotinu.

Revoluce v odvykání kouření

Slibnou novinku na našem trhu však představuje látka cytisin. Díky svému inovativnímu mechanismu účinku na straně jedné výrazně potlačuje vznik abstinenčních příznaků (stimulace stejných receptorů v mozku, na které působí nikotin) a na straně druhé zásadně snižuje požitek z vykouřené cigarety (negativní působení na receptory stimulované nikotinem). Postačující je obvykle jen 25denní kúra.

Next article