Skip to main content
Domovská stránka » Chronická onemocnění » KARDIOMETABOLICKÉ RIZIKO JE HROZBA 21. STOLETÍ
Zdravý nový rok

KARDIOMETABOLICKÉ RIZIKO JE HROZBA 21. STOLETÍ

prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Centrum preventivní kardiologie LF UK v Plzni
2. interní klinika FN Plzeň
ředitelka Českého institutu metabolického syndromu, o. p. s.

Kardiometabolické riziko znamená riziko pro rozvoj cukrovky 2. typu a kardiovaskulárních onemocnění (KVO) na základě aterosklerózy (kornatění tepen). I když existují jedinci s vysokou dědičnou predispozicí pro tyto choroby, u většiny populace hrají významnou roli rizikové faktory, které jsou společné pro rozvoj aterosklerózy i cukrovky 2. typu a vyskytují se v našem nevhodném životním stylu – sedavý způsob života, přejídání, případně kouření a chronický stres. Tento životní styl vede u některých jedinců k rozvoji arteriální hypertenze (vysokého krevního tlaku) a hypercholesterolemie (vysoké hladiny cholesterolu v krvi), tedy k rozvoji hlavních rizikových faktorů pro aterosklerózu, obezitu a cukrovku 2. typu.

Až polovina české populace trpící komplikacemi aterosklerózy umírá, nejčastěji na ischemickou chorobu srdeční (ICHS). I když úmrtnost na ICHS v české populaci na přelomu 20. a 21. století významně poklesla o více než polovinu, v současné době stagnuje a patří k těm nejvyšším v Evropě. Na stagnaci se bezesporu podílí také narůstající výskyt cukrovky 2. typu (dříve „cukrovka nezávislá na inzulinu“ nebo „cukrovka dospělých“), která souvisí především s inzulinovou rezistencí, tj. se sníženou citlivostí tkání k vlastnímu inzulinu. Tato cukrovka se vyskytuje u 8 % dospělé populace a u dalších 5 % je dosud neodhalena, neboť bývá většinou bezpříznaková. Pacienti s cukrovkou mají 2krát (u mužů) a 4krát (u žen) vyšší riziko rozvoje aterosklerózy a ICHS ve srovnání s jedinci bez cukrovky.

I když úmrtnost na ICHS v české populaci na přelomu 20. a 21. století významně poklesla o více než polovinu, v současné době stagnuje a patří k těm nejvyšším v Evropě.

U osob s inzulinovou rezistencí se vyvíjí zpočátku před-stadium cukrovky 2. typu, tzv. metabolický syndrom (MS). Pacienty s MS je nutné včas zachytit a zahájit u nich intenzivní komplexní změnu životních návyků, event. farmakologickou léčbu jednotlivých rizikových faktorů, aby se snížilo jejich vysoké kardiometabolické riziko. Tento komplexní přístup v prevenci KVO a cukrovky 2. typu se snaží prosazovat lékaři v rámci obecně prospěšné společnosti Český institut metabolického syndromu (www.cims-ops.cz), která vznikla po vzoru mezinárodní instituce a cílí svými aktivitami na odbornou i laickou veřejnost.

Next article