Domovská stránka » Zdravý nový rok » MUŽI A NEMOC? BEZMOC JAKO STRAŠÁK
Zdravý nový rok

MUŽI A NEMOC? BEZMOC JAKO STRAŠÁK

Ve spolupráci s:
Adobe Stock
Ve spolupráci s:
Adobe Stock

Nemoc není lehké téma pro nikoho, natož pro muže. Pojí se s ním mnoho ošívání, odmítání, popírání ale i přezírání. Chlap je v představách mnohých totiž mocný, nikoliv nemocný.

MICHAELA ČADKOVÁ SVEJKOVSKÁ

ředitelka Amelie, z.s. 

S nemocí přichází mnoho otázek, které jsou spojené s naší identitou a nabourávají stereotypy, kterými se často stále ještě řídíme. Muži jsou živiteli, ochránci, silní a schopní. Nemoc se do tohoto schématu hodí jen málo – zneschopňuje, rozkolísává vnímání hodnoty.

Vztah k vlastnímu tělu

Muži také mívají komplikovaný přístup k vlastnímu zdraví. Péči o vlastní tělo a zdraví se mnohdy věnují jen okrajově, často zanedbávají preventivní péči, podceňují signály těla, bagatelizují nemoc. Zároveň jsou muži citlivější na situaci přijetí jakékoli, tedy i odborné, podpory. Často jsou pro spolupráci motivovaní jen díky nátlaku blízkých, a to až v čase, kdy už je problém zjevný. Přitom nejde jen o léčbu, ale i o prevenci anebo podpůrné aktivity jako je psychoterapie či sociální práce.

Mužská témata a sdílení

Pro muže je i horší dostupnost odborných služeb v rovině muž – muž, protože ve službách a poradenství obecně se pohybuje více žen než mužů. Lze se pak setkat se zlehčováním příznaků, nepřiznáním bolesti a mužská témata obecně se mohou dostávat na vedlejší kolej. Přitom pro ryze mužské typy onemocnění je intimita a mužské sdílení velmi důležité.

Nemoc není slabost

Jak z toho ven? Sebereflexí, otevřenou komunikací, sdílením a tréninkem v dávání i přijímání pomoci. Hodnota člověka není v jeho výkonu, ale v tom, jaký je, a to včetně jeho omezení, která jsou ryze lidská. Znáte ve svém okolí muže, který je otevřený a zvládá toto téma dobře? Pozorujte jej, zkoušejte a přijímejte svá omezení spíše jako prostor pro růst. A pokud se nedaří, přijměte pomoc, která může být i ryze mužská.

Užitečné odkazy:

Liga otevřených mužů – iniciativa pro kvalitní život mužů: https://ilom.cz/
Mužský kruh – stránky o mužích a mužství: https://www.muzskykruh.cz/
Muži proti rakovině – Nadační fond: https://www.muziprotirakovine.cz/
Prostak – sdružení pacientů s onemocněním prostaty: https://prostak.cz/

Volně upraveno z připravované brožury pro blízké onkologicky nemocných, kterou Amelie, z.s., připravuje na podzim 2023 k tisku. Více info o Amelii a jejích brožurách najdete na www.amelie-zs.cz

Další článek