Domovská stránka » Zdravý nový rok » STOP OBEZITĚ: PROČ HUBNOU MUŽI JINAK NEŽ ŽENY?
Zdravý nový rok

STOP OBEZITĚ: PROČ HUBNOU MUŽI JINAK NEŽ ŽENY?

Ve spolupráci s:
Adobe Stock
Ve spolupráci s:
Adobe Stock

Jak se říká v jednom českém filmu, muži a ženy jsou dva různé živočišné druhy. A tak se rozdíly mezi nimi promítají i do hubnoucího procesu. To se v praxi potvrdilo i na kurzech hubnutí STOBu (Stop obezitě).

Ing. HANA PÁVKOVÁ MÁLKOVÁ

jednatelka společnosti STOB

Rozdíly v hubnutí mužů a žen jsou patrné v mnoha ohledech. Ženy bývají často přehlceny informacemi, ale mívají problém převést teoretické znalosti do praxe. Muži obvykle začínají s menšími znalostmi, ale dodržují je pečlivěji a jsou důslednější. Ženy také častěji bojují s touhou po sladkém, což pro ně bývá způsob jak zvládat stres nebo si zpříjemnit chvíle klidu. Emoce jsou pro ženy velmi silným hnacím motorem, ale pokud nejsou v psychické pohodě, mohou být překážkou při dosahování hubnoucích cílů. Dalším rozdílem je četnost pokusů o hubnutí. Ženy často začínají s hubnutím znovu a znovu, zatímco muži chodí častěji do redukčních kurzů s tím, že hubnou poprvé. To jim může pomoci uniknout pasti neustálého selhávání, a zlepšit tak své šance na úspěch.

Ženy muže na jejich cestě k vysněné váze podporují

Klíčovou roli také hraje rodinná podpora. Pokud mají muži doma partnerku, která je ochotna spolupracovat a pomáhat při nakupování a přípravě jídel, mají obvykle lepší podmínky pro úspěšné hubnutí. Naopak ženy se setkávají s tím, že jejich partneři odmítají změnu v zavedených stravovacích zvyklostech akceptovat, a musí si tak vařit a nakupovat samostatně. Tím jsou také ve větší míře vystavovány pokušení a selhávají v důsledku vnějších podnětů.

Soutěživost a systematičnost mužům pomáhá

Fyzická konstituce mužů a žen hraje v procesu hubnutí rovněž důležitou roli. Muži mají tendenci být svalnatější a mít vyšší bazální metabolismus než ženy, což jim umožňuje jíst více kalorií bez přibírání na váze. Muži bývají taktéž soutěživější, systematičtější a důslednější. Fakt, že neradi prohrávají, je pro muže velkou motivací a hnacím motorem. Do hubnutí obvykle nepletou emoce, jsou zaměřeni na sebe a jdou si za svým. V kurzech STOBu se muži jeví jako systematičtější a respektují s minimem výhrad všechna doporučení. Rádi zapisují jídelníčky do nutričního programu Sebekoučink, používají různé aplikace, krokoměry, vše vyhodnocují a evidují v grafech či tabulkách.

Hubnutí začíná a končí v hlavě

STOB je jedinou organizací v České republice, která nabízí skupinové kurzy hubnutí, a to jak osobně, tak online. Díky komplexní metodice vypracované na základě 30leté zkušenosti dosahují klienti kýžených výsledků. Metodika zdravého hubnutí se STOBem nese jasné poselství, podle kterého „hubnutí začíná a končí v hlavě“. Za vznikem metodiky proto nemůže stát nikdo jiný než psycholog, v případě STOBu psycholožka, PhDr. Iva Málková. Kurzů se běžně účastní ženy i muži. Nemusíte se tedy složitě rozhodovat a prostě se přihlaste.

Individuální přístup

Je důležité si uvědomit, že zmíněné rozdíly nejsou striktní pravidla, ale spíše obecné tendence. Každý klient je jedinečný, a proto lektoři kurzů STOBu nastavují každému individuální plán hubnutí tak, aby reflektoval jeho potřeby a preference. Bez ohledu na pohlaví je klíčem k dosažení dlouhodobých výsledků trpělivost, důslednost a pevná vůle změnit své životní návyky.

Další článek