Domovská stránka » Ženské zdraví » RAKOVINU VAJEČNÍKŮ LZE VYLÉČIT, POKUD SE ODHALÍ VČAS
Ženské zdraví

RAKOVINU VAJEČNÍKŮ LZE VYLÉČIT, POKUD SE ODHALÍ VČAS

U jakého typu rakoviny hraje roli dědičnost a kteří pacienti by se měli zajímat o riziko vzniku tohoto onemocnění?

Nějakou formou rakoviny onemocní v České republice každý třetí člověk. Většina nádorů vzniká bez znalosti jasné příčiny. Asi u desetiny zhoubných nádorů může za jejich vznik genetická dispozice, tedy defekt v nějakém konkrétním genu, který člověk zdědil od jednoho z rodičů. To platí například pro rakovinu prsu, tlustého střeva, děložní sliznice nebo vaječníků.

U rakoviny vaječníků nacházíme dědičnou dispozici dokonce až u třetiny pacientek. Dědičnou dispozici můžeme vzácněji najít třeba i u některých nádorů ledvin nebo u vzácnějších nádorů u dětí. Naopak například u rakoviny děložního čípku dědičnou dispozici nenacházíme.

Jaké jsou možnosti testování a kdo by měl být vyšetřen?

Vyšetřen má být každý, u koho existuje alespoň 10% pravděpodobnost, že nalezneme dědičnou dispozici. Vyšetření se nejčastěji provádí z krve, lze jej však provést i z nádoru. Vždy se snažíme vyšetřit pokud možno nejmladšího nemocného v rodině. Je to proto, že ne každý v rodině musí dispozici zdědit. Pravděpodobnost přenosu dispozice (mutace) z rodičů na děti je 50 %.

Pro zjištění genetické dispozice ke vzniku rakoviny prsu vyšetřujeme všechny pacientky s rakovinou vaječníků, všechny muže s rakovinou prsu a ženy, které onemocněly v nižším věku, které mají agresivní typ nádoru nebo v jejichž rodině se vyskytuje více nádorů prsu. Vyšetření vždy na základě posouzení rodinné a osobní anamnézy doporučuje klinický genetik. Vlastní vyšetření znamená jenom odběr krve, zbytek probíhá v laboratoři. Na výsledek se zpravidla čeká 3 až 4 měsíce.

Jaké jsou současné možnosti léčby, má člověk šanci na úplné vyléčení?

Rakovinu vaječníků lze úplně vyléčit. Jako u jiných nádorů však záleží na stádiu, v němž je odhalen. Nejčastěji nacházíme tento nádor v situaci, kdy se ve formě větších nebo menších uzlů šíří po celé břišní dutině. V tomto stádiu se může úplně vyléčit až 20 % pacientek. Znamená to však, že u 80 % pacientek se nádor vrací. I návrat nemoci se však ve většině případů dá vyléčit.

Léčba rakoviny vaječníků vždy spočívá v kombinaci operativního odstranění nádoru a tzv. systémové léčby – chemoterapie a v některých případech i cílená biologická léčba. Při operačním zákroku se musí odstranit veškerý viditelný nádor v břiše, takové zákroky jsou často velmi náročné a dlouhé a měly by být prováděny v onkogynekologických centrech, kde mají s tímto typem operací zkušenosti.

Co byste ze své vlastní zkušenosti doporučil?

Na prvním místě bych doporučil vždy u žen s nejasnými příznaky a volnou tekutinou v břiše myslet také na možnost rakoviny vaječníků. Dále odesílat všechny pacientky s rakovinou vaječníků ke genetickému vyšetření.

V případě dědičné dispozice existuje totiž možnost cílené biologické léčby, která funguje především u této skupiny žen a velmi významně snižuje riziko návratu rakoviny.

prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.,
Gynekologickoporodnická klinika 1.LF UK a Nemocnice
Na Bulovce

Další článek