Domovská stránka » Ženské zdraví » REVMATOIDNÍ ARTRITIDA MŮŽE POSTIHNOUT VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE
Ženské zdraví

REVMATOIDNÍ ARTRITIDA MŮŽE POSTIHNOUT VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE

Článek vznil ve spolupráci s:
Článek vznil ve spolupráci s:

DAVID KŘÍŽ

Koordinátor spolku Revma Liga ČR pacient s JIA (juvenilní idiopatická artritida

Co je Revma Liga Česká republika?

Jsme pacientská nezisková organizace, která se již od roku 1991 snaží o zlepšování životních podmínek osob s revmatickým onemocněním. Naše široké pole aktivit zahrnuje i edukaci o revmatoidní artritidě a snahu upozornit na důležitost včasné diagnostiky a léčby.

Co vlastně je revmatoidní artritida?

Revmatoidní artritida (RA) je chronické zánětlivé autoimunitní onemocnění, které postihuje pohybový aparát, zejména klouby. Vyjma pohybového aparátu může RA zasáhnout také další orgány – oči, srdce nebo plíce. Častými projevy jsou zvýšená teplota, únava, ranní ztuhlost kloubů, otoky a bolestivost kloubů nebo okolních struktur, které vedou k omezení hybnosti pacienta. Zánět pak způsobuje postupnou destrukci kloubů. V případě dlouho neléčeného, případně nedostatečně léčeného zánětu, může dojít k nevratným poškozením a trvalým změnám hybnosti kloubů či až k invaliditě pacienta. Včasné rozpoznání prvních příznaků nemoci a okamžité nasazení účinné léčby je proto velice důležité.

Připravili jsme následující edukativní video, které upozorňuje na včasný záchyt onemocnění a také představuje dostupné formy efektivní léčby.

Kdo může onemocnět RA?

Často se toto onemocnění mylně spojuje se stářím. RA však může postihnout všechny věkové kategorie včetně dětí. Ženy trpí RA přibližně třikrát častěji než muži. U mužů se první příznaky onemocnění v průměru objevují v pozdějším věku než u žen.

Jak se RA sleduje a léčí a proč je to důležité?

K hodnocení aktivity RA se používají tzv. kompozitní indexy (např. DAS 28), které v sobě zahrnují počet bolestivých a oteklých kloubů, ukazatele zánětu (CRP, sedimentace) a celkové hodnocení zdravotního stavu pacientem. Mezi základní a nejčastěji používaná léčiva při RA patří nesteroidní antiflogistika, glukokortikoidy a chorobu modifikující léky (tzv. DMARD). V posledních letech se stává pro pacienty se středně těžkou až těžkou RA stále dostupnější biologická léčba. Velkým pozitivem včas zahájené biologické léčby u pacientů s RA je kratší doba pracovní neschopnosti a méně dnů strávených v nemocnici.  Proto je kromě včasného zahájení léčby neméně důležité i nasazení správného typu léčby, v němž hraje klíčovou roli otevřená komunikace s ošetřujícím lékařem. Komplexní léčba RA však nezahrnuje pouze farmakologickou léčbu, k dosažení dlouhodobé remise pomáhá i vhodně zvolená pravidelná pohybová aktivita a zdravá životospráva.

Jak postupovat v případě, že mám podezření na RA?

Pokud máte podezření, že můžete trpět revmatoidní artritidou, kontaktujte svého praktického lékaře a proberte s ním své obtíže. Pokud se u vás RA potvrdí, svěřte se do rukou specialisty, sledujte svůj zdravotní stav a zajímejte se o všechny možnosti léčby. V Revma Lize vám vždy rádi pomůžeme a poradíme, neváhejte nás proto kontaktovat. Více o organizaci najdete na oficiální stránkách www.revmaliga.cz či na našich sociálních sítích (Instagram, Facebook, YouTube).

Další článek