Domovská stránka » Ženské zdraví » ROSTLINNÉ ADAPTOGENY S IMUNOSTIMULAČNÍMI ÚČINKY
Ženské zdraví

ROSTLINNÉ ADAPTOGENY S IMUNOSTIMULAČNÍMI ÚČINKY

I přes nesporný posun v léčbě řady chronických onemocnění nově čelí farmaceutický výzkum a průmysl vysoké poptávce po látkách přírodního původu. Za vzrůstající oblibou fytoterapie je její přirozený původ, vzrůstající tlak a poptávka ze strany pacientů a nové poznatky.

Co jsou adaptogeny a co umožňují?

Jednou z nejvyhledávanějších skupin jsou léčivé rostliny s adaptogenními účinky. Adaptogeny jsou charakterizovány také jako biostimulátory, harmonizátory nebo tonika. Lze je chápat jako prostředky, které zvyšují všeobecnou odolnost (imunitu) a výkonnost organismu, která je mu geneticky vlastní, bez toho, aby se do organismu nutně vnášely další látky. Adaptogeny umožňují rychlou „adaptaci“ na změnu, což obecně znamená lépe odolávat stresům vznikajícím následkem zvýšených nároků na psychický a fyzický výkon. Uplatňují se tak při překonávání potíží, které obecně chápeme jako „civilizační stresové faktory“.

Hlavní adaptogeny

Adaptogenní účinek musí být vždy nespecifický. Mezi hlavní adaptogeny patří vyšší houby (Fungi, nejčastěji stopkovýtrusné houby) a dále zástupci vybraných čeledí aralkovité, tlusticovité nebo klanopraškovité.

Ganoderma lucidum (Reishi, lesklokorka lesklá) obsahuje více než 400 různých biologicky aktivních látek. Hlavními zástupci jsou beta glukany. Není překvapením, že vzhledem k vysokému obsahu biologických látek Ganoderma vykazuje řadu významných metabolických účinků na organizmus.
Část z nich byla opakovaně potvrzena v četných studiích. Zajímavé jsou účinky na imunitní systém, dále protinádorové, antioxidační a hypoglykemické účinky.

Rhodiola rosea L. (rozchodnice růžová, zlatý kořen) – k hlavním prokázaným farmakologickým účinkům extraktu rozchodnice patří antioxidační, protistresové, antidepresivní a stimulační účinky na CNS u únavového syndromu. Rozchodnice, na rozdíl od dalších rostlinných adaptogenů, zmírňuje důsledky stresu u kardiovaskulární dysfunkce.

Schisandra chinensis (schizandra čínská, klanopraška čínská) – nejcennějším zdrojem biologicky účinných látek jsou její semena.

Nejčastěji obsažené lignany mají především významné hepatoprotektivní, neuroprotektivní a antioxidační účinky. Z toho vyplývá i jejich další použití. Disponují imunostimulačními a protizánětlivými účinky.

Eleutherococcus senticosus (eleuterokok ostnitý) disponuje bohatým zdrojem aktivních látek. Ty tvoří převážně eleutherosidy. Je řazen mezi typické adaptogeny pro svůj nespecifický tonizující účinek na organismus. Dobře dokladované jsou imunomodulační účinky.

U respiračních onemocnění horních cest dýchacích bylo podávání eleuterokoku doprovázeno signifikantním poklesem symptomů včetně bolestí hlavy a otoků v otolaryngealním prostoru. To umožňuje kombinovat výhody podávání eleuterokoku s dalšími látkami podobného charakteru nebo k zesílení účinku léčiv (antibiotika nebo mukolytika).

PharmDr. Richard Pfleger


Inzerce

Další článek