Domovská stránka » Zralé ženy » BUDOUCNOST ONKOLOGICKÉ LÉČBY? GENOMICKY ŘÍZENÁ MEDICÍNA
ADVERTORIAL

Budoucnost onkologické léčby tkví v genomicky řízené precizní medicíně přizpůsobené klinické charakteristice nemocného, tedy vysoce personalizované a individuální léčbě. Léčba morfologicky stejného nádoru ve stejném stádiu, ale u různých pacientů dle metody „one-size-fits-all“ je již minulostí.

prof. MUDr. LUBOŠ PETRUŽELKA, CSc.

Onkologická klinika VFN a ÚVN 1. LF UK 

Přečtení lidského genomu je obecně chápáno jako zásadní vědecký průlom, který vedl ke změně vnímání nádorových onemocnění. Zhoubné nádory jsou mimořádně různorodé a každý z nich unikátní. Cesta k ukončení stagnace léčby zhoubných nádorů proto spočívá v klinické aplikaci principů personalizované a precizní medicíny.  

Přesné zacílení léčby

Implementace nových biotechnologií umožňuje významně zpřesnit předpověď rizika znovuvzplanutí choroby časných stadií onemocnění a předpovědět účinnost vybrané léčby. Nalezení spolehlivých prognostických faktorů k identifikaci nemocných s vysokým rizikem nádorové rekurence má pro lékaře obrovský význam. A aplikovaná klinicko-molekulární predikce je cestou k preciznímu a personalizovanému výběru léčby. 

Personalizovaná léčba karcinomu prsu

Modelovým příkladem zlepšení výsledků léčby je správné nasazení podpůrné terapie u časných karcinomů prsu. Mezi základní typy jejich léčby patří cílená terčová biologická léčba u HER2 pozitivních karcinomů prsu, cílená hormonální léčba u hormonálně dependentních karcinomů prsu, systémová chemoterapie a jejich kombinace. Identifikace nemocných s předpokládanou odpovědí na vybranou léčbu je pomáhá uchránit od potenciálně toxické a méně účinné léčby. 

Testování v ČR 

Provedení prediktivně-prognostického genomického testu probíhá na základě kladného rozhodnutí multidisciplinárního týmu Komplexního onkologického centra (KOC) a souhlasu pacienta. Doporučení může ale dát i ošetřující onkolog. Multigenové testy jsou v ČR hrazeny z veřejného zdravotního pojištění při splnění konkrétních podmínek.

Přehled multigenových genomických testů      

Genomické testy (GEP) se využívají  ke stratifikaci nemocných s časným hormonálně pozitivním a HER2 negativním karcinomem prsu dle míry přínosu chemoterapie a podpůrné léčby. Mezí nejčastěji využívané testy patří MammaPrint, Oncotype DX, Prosigna/PAM50 a EndoPredict.

MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT:

ÚČINNOST JEDNOTLIVÝCH TESTŮ ONKOLOGICKÝCH TESTŮ

Další článek