Domovská stránka » Zralé ženy » MYSLETE NA SVOU POKOŽKU V LETNÍM OBDOBÍ
ADVERTORIAL

Maligní melanom je nádor z pigmentových buněk kůže, kromě kůže se však může vyskytnout  i na sliznici a v oku. Nejčastěji se objevuje u mužů starších 55 let, ale jedná se také o druhý nejčastější zhoubný nádor u mladých žen. 

Prof. MUDr. JANA TŘEŠŇÁK HERCOGOVÁ, CSc., MHA

Dermatologie prof. Hercogové

Jak vzniká melanom?

Riziko vzniku melanomu je vyšší u osob, které mají světlou pleť a mnoho pigmentových znamének (tzv. získaných pigmentových névů). Roli hraje i genetická zátěž nebo nadměrná expozice ultrafialovému záření. Imunitní systém kůže je oslabován silným slunečním zářením, které mění genetický materiál kožních buněk.

Pokud se melanom zachytí včas, ve svém počátečním stadiu, a je včas chirurgicky odstraněn, prakticky to znamená uzdravení pacienta.

Reparační systém pak nemůže tyto změny v kožních buňkách napravit, a nesprávná informace je tak předávána dál. Vyššímu riziku vzniku melanomu jsou vystaveni i pacienti se sníženou imunitou, a to jak  vlivem nemocí, tak užíváním některých léků (např. pacienti po transplantaci).

Co je to maligní melanom?

Maligní melanom je nádor, který invazivně roste a metastazuje, a přes pokroky medicíny, včetně využití cílené (biologické) léčby, je pro dobrou prognózu nemocného nejdůležitější včasná diagnostika a léčba. Pokud se melanom zachytí včas, ve svém počátečním stadiu, a je včas chirurgicky odstraněn, prakticky to znamená uzdravení pacienta.

Je důležité si také všímat, zda se některé z pigmentových znamének nápadně liší od ostatních.

Jak můžeme melanom včas rozeznat? 

Na první pohled na kůži vidíme hnědé skvrny, které mohou mít nepravidelný tvar a okraje, jsou asymetrické, nestejnoměrně zbarvené a jejich průměr je větší než 5 mm. (Poslední neplatí o tzv. vrozených pigmentových znaménkách, která jsou vždy větší než 1 cm.) Je důležité si také všímat, zda se některé z pigmentových znamének nápadně liší od ostatních (tvarem, velikostí, pigmentací apod.). 

Důležitý je i vývoj pigmentových znamének, neboť během života se „obyčejné“ pigmentové névy mění – nejprve jsou to hnědé skvrny, postupně se mění na světleji hnědé vyvýšené pupínky a v pozdějším věku se z nich stávají pupínky barvy kůže. Oproti tomu melanom může růst nestejnoměrně, krvácet či svědit. 

Vznik a prevence maligního melanomu

Vzniku maligního melanomu lze také předcházet preventivními kontrolami u kožního lékaře. Ten by měl alespoň jednou každého vyšetřit a stanovit jeho fototyp, riziko vzniku kožního nádoru, a to včetně melanomu, a na základě toho určit četnost preventivních kontrol. Při vyšetření kožní lékař využívá nejen ruční, ale také digitální dermatoskop a eventuálně i celotělový scanner. 

Tyto digitální systémy umožňují uchovat výsledky vyšetření a porovnávat je v čase. Pokud potom pacient chodí na dispenzární kontroly, má velkou šanci se kožním zhoubným nádorům vyhnout – nezapomínejme na fakt, že každý nádor, pokud se nachází na vyšetření přístupném místě (jako je kůže), je snadněji zjistitelný, a tudíž i léčitelný.


V TOMTO ČLÁNKU JSTE SE DOČETLI:

  • Jak vzniká melanom
  • Co je to maligní melanom
  • Jak můžeme melanom včas rozeznat
  • Vznik a prevence maligního melanomu

Článek vznikl ve spolupráci s:

CZ-PFO-06/2022-128

Další článek