Domovská stránka » Ženské zdraví » DYSLIPIDÉMIE,OSTEOPORÓZA A DALŠÍ V DOBĚ PANDEMIE
Zralý věk

DYSLIPIDÉMIE,OSTEOPORÓZA A DALŠÍ V DOBĚ PANDEMIE

Osteoporózou (nazývanou také „tichý zloděj kostí“) trpí přibližně půl milionu obyvatel ČR a dyslipidémií (zvýšený cholesterol v krvi) přibližně dvě třetiny obyvatel ČR ve věku 25 až 64 let.

COVID-19 není jediným zdravotním problémem, který musíme v dnešní době řešit

V současné době koronavirové pandemie se zejména podle mediálního obrazu zdravotnictví (ostatně i celé společnosti) může zdát, že COVID-19 je jediným zdravotním problémem, který musíme řešit. Jsme někde v oblasti zlomu epidemické křivky, a proto je vše, co píšeme, třeba brát trochu s rezervou, protože všechno by mohlo být ještě úplně jinak.

Jakkoliv nechceme podceňovat význam virové situace v České republice, měli bychom vše vnímat v nějakém kontextu. Třeba jen v kontextu toho, že dle Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) v České republice ročně umírá více než 112 000 osob. Pokud jde o celkovou nemocnost, ta pak dosahuje mnohamilionových čísel.

Dyslipidémie a Osteoporóza

Dnes se však budeme v kontextu koronavirové pandemie zabývat především dvěma metabolickými chorobami masového výskytu, které představují velmi častou příčinu předčasného úmrtí. Osteoporózou (nazývanou také „tichý zloděj kostí“) trpí přibližně půl milionu obyvatel České republiky a dyslipidémií (zvýšený cholesterol v krvi) přibližně dvě třetiny obyvatel České republiky ve věku 25 až 64 let. Co mají tato dvě onemocnění společného?

Vždyť dyslipidémie vede k onemocnění srdce a cév (například infarkt myokardu), zatímco osteoporóza je příčinou zlomenin kostí (obratlů, krčku kosti kyčelní a dalších). Společné mají tedy to, že stojí na začátku onemocnění jako příčina rozvoje osudové, často smrtící události. Dále také to, že probíhají často zcela bez příznaků, „tiše“, takže nemocného netrápí a nenutí ho k pravidelné léčbě. Jak je to nyní s péčí o pacienty s chronickým onemocněním jako právě dyslipidémie, osteoporóza a další v „kovidové době“?

Až zvládneme koronavirovou epidemii, musíme se co nejrychleji vrátit k léčbě chronických onemocnění.

Důsledky

Tato onemocnění nezmizela. Probíhají dál a ohrožují zdraví a životy našich pacientů. Nyní se však vše točí jen kolem koronaviru, důsledky si můžeme shrnout následovně:

  • Pacienti se obávají vycházet a k lékaři nedojdou, i když mají akutní zdravotní obtíže. Ze stejného důvodu vynechávají pravidelné kontroly chronických onemocnění.

  • Nepřijdou ani na plánovanou laboratorní kontrolu – to lze asi alespoň někdy tolerovat, termín se posune.
  • Přestanou brát léky, které nepovažují za důležité, protože se cítí dobře. To je skutečně hrubá chyba.
  • Přerušení léčby je začátkem skutečného konce pravidelných a dlouhodobých kontrol.

  • Obecně dochází k omezení lékařské péče s ohledem na přesunutí kapacit, především personálních a nemocničních.
  • Mnozí lékaři uzavřeli částečně nebo úplně své ambulance nebo výrazně omezili jejich provoz. Nemohli ambulovat kvůli nedostatku ochranných pomůcek.
  • Ambulovali „po telefonu“ nebo posílali elektronické recepty ve formě SMS.

V každém případě je polevení v léčbě dyslipidémie nebo osteoporózy vážným problémem. Až zvládneme koronavirovou epidemii (ale i v jejím průběhu, pokud to lze), musíme se co nejrychleji vrátit k léčbě chronických onemocnění. Dnes píšeme o dyslipidémii a osteoporóze, ale stejně tak to platí pro hypertenzi, cukrovku, střevní záněty, revmatologická nebo plicní onemocnění a mnohé další.


prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.,
předseda Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP

 prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM,
předseda České internistické společnosti ČLS JEP

Článek je sponzorovaný společností Amgen s.r.o.
SC-CZ-NP-00086

Další článek