Domovská stránka » Diabetes » COVID-19 A KARDIOVASKULÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ
ADVERTORIAL

PROF. MUDr. MARTIN HUTYRA, Ph.D., FESC

1. interní klinika – kardiologická
LF UP a FN Olomouc

Onemocnění COVID-19 je globální a dynamicky se vyvíjející pandemie se závažnými důsledky. Způsobuje obrovskou krizi ovlivňující životy, systémy zdravotní péče a ekonomiku napříč kontinenty. Kardiovaskulární komorbidity se u pacientů s COVID-19 běžně vyskytují a tito pacienti mají bohužel vyšší riziko morbidity a mortality.

Kardiovaskulární komorbidity se u pacientů s COVID-19 běžně vyskytují a tito pacienti mají bohužel vyšší riziko morbidity a mortality.

Během období první vlny pandemie COVID-19 došlo po celém světě k významnému snížení zaznamenaných případů infarktů myokardu. Tento trend byl evidentní zejména v oblastech nejvíce zasažených pandemií. Např. ve Španělsku došlo k významnému snížení počtu hospitalizací s infarktem o 40 %.

Efektivní management kardiovaskulárních onemocnění s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci je samozřejmě v současnosti problémem, který se však dá dobře řešit. Relativně stabilní pacienti s chronickým kardiovaskulárním onemocněním mohou využít dálkových konzultací (tzv. telemedicína) pro následnou péči a dotazy týkající se aktuálního zdravotního stavu. V každém případě by pacienti měli důsledně dodržovat zavedenou farmakoterapii. Akutní srdeční infarkt prezentující se klidovou bolestí na hrudi by neměl být nikdy bagatelizován. V současné době, i přes nápor pacientů infikovaných COVID-19, jsou i pro tyto případy vyhrazeny dostatečné lůžkové a personální kapacity, aby všem byla poskytnuta optimální léčba.

Další článek