• ADVERTORIAL
    I MÍRNÁ NADVÁHA MŮŽE BÝT RIZIKO
    Mezi jednu z nejčastějších příčin předčasného úmrtí se řadí kardiovaskulární onemocnění. Dnes už poměrně dobře známe rizika, která k těmto onemocněním vedou. Mezi nejzávažnější rizikové faktory patří zvýšená hladina tuků v krvi, a to především cholesterolu, cukrovka, vysoký krevní tlak, obezita, nízká pohybová aktivita a kouření. Tyto faktory můžeme nějakým způsobem ovlivnit. Z těch neovlivnitelných je to pak věk, pohlaví … Pokračovat
  • Diabetes
    ROLE PACIENTSKÝCH ORGANIZACÍ V PÉČI O PACIENTY S DIABETEM
    Úvodem bych citoval významného německého lékaře, prof. Gerhardta Katsche: „Cukrovka je stav podmíněného zdraví.“ Záleží přitom velmi významně právě na nás, pacientech, jaké podmínky si pro úspěšnou léčbu diabetu vytvoříme.  V české kotlině prozatím převažuje podřízený přístup s minimální odpovědností za vlastní zdraví a za přístup k vlastní léčbě. Podřízenost pacienta vidíme zejména v tom, že pacienti ochotně (někdy více, … Pokračovat