Domovská stránka » Diabetes » Kardiabetes » I MÍRNÁ NADVÁHA MŮŽE BÝT RIZIKO
ADVERTORIAL

DOC. MUDr. MARTIN MATOULEK, Ph.D.

obezitolog, endokrinolog, tělovýchovný lékař

Atestoval v r. 1997, atestace z vnitřního lékařství, endokrinologie, tělovýchovného lékařství. Věnuje se obezitologii, je předsedou České společnosti tělovýchovného lékařství a VŠTJ
Medicina Praha, o.s.

Mezi jednu z nejčastějších příčin předčasného úmrtí se řadí kardiovaskulární onemocnění. Dnes už poměrně dobře známe rizika, která k těmto onemocněním vedou. Mezi nejzávažnější rizikové faktory patří zvýšená hladina tuků v krvi, a to především cholesterolu, cukrovka, vysoký krevní tlak, obezita, nízká pohybová aktivita a kouření. Tyto faktory můžeme nějakým způsobem ovlivnit. Z těch neovlivnitelných je to pak věk, pohlaví (muži jsou ohroženější než ženy) a rodinná anamnéza (výskyt kardiovaskulárních onemocnění – infarkt myokardu, cévní mozková příhoda – v rodině).

Specifickou a obzvláště rizikovou jednotkou je tzv. metabolický syndrom. Zpočátku zdánlivě jen mírné odchylky hodnot od normy, na první pohled skoro norma, mohou znamenat poměrně velké riziko v budoucnu. Metabolický syndrom je charakteristický nahromaděním tuku v oblasti břicha, změnou tzv. lipidového spektra v krvi (zvýšené triglyceridy, snížena hladina „hodného“ HDL-cholesterolu), vysokým krevním tlakem a cukrovkou nebo jen zvýšenou hladinou cukru. Zvláště nahromadění tuků v oblasti břicha, které je u mužů často společensky tolerováno, může znamenat plíživý rozvoj nevratných změn. Za rizikový obvod pasu u mužů se považuje obvod již od 94 cm, u žen od 80 cm, a jako vysoce rizikový pak od 102 cm u mužů, resp. od 88 cm u žen. 

Při cukrovce znamená zhubnutí o jeden kilogram prodloužení života o tři měsíce.

Přítomnost cukrovky, nebo stav, který označujeme jako prediabetes – zvýšená hladina cukru jen mírně nad normu 5,6 mmol/l – znamená velké riziko do budoucna. Tehdy máme opravdu nejvyšší čas začít s úpravou životosprávy. Samotná přítomnost cukrovky totiž zvyšuje riziko infarktu a cévních mozkových příhod více než třikrát. Proto se někdy tento stav označuje jako kardiabetes.

Upravte své návyky

Nejlepší je dodržovat prevenci v době, kdy ještě cukrovku nemáme. Ale jak poznat, že spadáme do rizikové skupiny? Pokud se v rodině vyskytují kardiovaskulární onemocnění, hmotnost jde mírně nahoru a musíme povolovat pásek, nebo při preventivní prohlídce vyjdou najevo výše zmíněné laboratorní odchylky, měli bychom upravit své pohybové a stravovací návyky. Při cukrovce znamená v prvních měsících po diagnóze zhubnutí o jeden kilogram prodloužení života o tři měsíce. Jednoduchou matematikou si lze spočítat, že redukcí hmotnosti například ze 100 kg na 92 kg si prodloužíme život o tři roky. Ještě větší efekt má zvyšování tělesné zdatnosti.


Výzkumy prokázaly, že příznivé hodnoty parametru zdatnosti, tzv. maximální rychlosti spotřeby kyslíku (VO2max), která se zvyšuje především při aerobních aktivitách jako je chůze, běh či jízda na kole, jsou nejlepší prognostický faktor pro budoucí výskyt a úmrtnost při kardiovaskulárních onemocněních. Pohybová aktivita totiž současně snižuje všechny rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění.

Další článek