Domovská stránka » Diabetes » JAK SPOLU SOUVISÍ DIABETES A MOBILNÍ TELEFON?
Diabetes

JAK SPOLU SOUVISÍ DIABETES A MOBILNÍ TELEFON?

Pokud máte nějakou zkušenost s diabetem, pravděpodobně budete souhlasit, že na pomyslném vrcholu možností jeho léčby se nachází terapie inzulinovou pumpou. Na českém trhu je k dispozici několik značek inzulinových pump. Každá z nich dokáže dodávat do těla pacienta inzulin, přesto se vzájemně mohou lišit.

Například ovládáním. Inzulinovou pumpu musí obvykle pacient ovládat přímo na jejím těle. Pumpičku přitom musí vyjmout z pouzdra pod oděvem, uvolnit infuzní set, zadat do pumpy příslušný povel a po jeho splnění postup opakovat v opačném pořadí. A to vše několikrát denně, týdně, měsíčně… Inzulinové pumpy Dana Diabecare nabízejí ještě další možnost.

Na počátku roku 2020 představila firma MTE spol. s r.o. novou aplikaci pro mobilní telefony, která dokáže na dálku ovládat všechny funkce inzulinových pump Dana Diabecare (platí pro modely R a RS). Pacient na svém telefonu dokáže zobrazit aktuální stav pumpy, má možnost přenastavit potřebné parametry a  mimo jiné si může na dálku aplikovat bonusovou dávku inzulinu. To vše bez výše zmíněné unavující manipulace. Veškerá komunikace mezi telefonem a inzulinovou pumpou probíhá ve vysoce zabezpečeném režimu, nezávisle na tom, zda pacient používá telefon s operačním systémem Android nebo iOS.  Přístup do aplikace je chráněn buďto silným vstupním heslem nebo biometrickými parametry oprávněného uživatele.

Ovládání všech funkcí je intuitivní a uživatel, vyškolený na ovládání inzulinové pumpy, dokáže s aplikací okamžitě pracovat.

AnyDana mobilní aplikace na ovládání inzulinové pumpy

Cílem vývojářů nebylo jen vylepšit způsob ovládání pumpy a zvýšit diskrétnost a pohodlí pacientů. Design aplikace umožňuje, za použití minimálních úprav nastavení telefonu, ovládat inzulinovou pumpu také diabetikům s vážnou poruchou zraku.

Nová mobilní aplikace AnyDana přináší nový rozměr práce s inzulinovou pumpou. Společně s inzulinovými pumpami Dana Diabecare vytváří účinný nástroj léčby diabetu, vhodný pro všechny věkové kategorie pacientů.

Aplikace Any Dana splňuje podmínky evropské certifikace CE pro zdravotní prostředky.

Další článek