Domovská stránka » Diabetes » ROLE PACIENTSKÝCH ORGANIZACÍ V PÉČI O PACIENTY S DIABETEM
Diabetes

ROLE PACIENTSKÝCH ORGANIZACÍ V PÉČI O PACIENTY S DIABETEM

Ve spolupráci s:
Ve spolupráci s:

VLASTIMIL MILATA

DIAKTIV CZECH REPUBLIC, z. s.

Úvodem bych citoval významného německého lékaře, prof. Gerhardta Katsche: „Cukrovka je stav podmíněného zdraví.“ Záleží přitom velmi významně právě na nás, pacientech, jaké podmínky si pro úspěšnou léčbu diabetu vytvoříme. 

V české kotlině prozatím převažuje podřízený přístup s minimální odpovědností za vlastní zdraví a za přístup k vlastní léčbě. Podřízenost pacienta vidíme zejména v tom, že pacienti ochotně (někdy více, někdy méně) naslouchají lékařským autoritám, ale při samotném dodržování doporučení v běžném životě se omezí většinou jen na aplikaci léčiv (tablet a inzulínu). Pacienti vyžadují to nejlepší, co je dostupné, ale sami pro sebe odmítají cokoliv udělat navíc, protože se cítí omezováni. Přestože doporučení lékařů a nutričních specialistů v oblasti životosprávy představují nejúčinnější cestu k udržení optimální kompenzace a k životu s diabetem bez komplikací, bez vlastního zapojení pacienta do léčby nemůže být potenciál léčby dobře využit. I sebelepší léčba zákonitě po čase selže a zbytečně ubere přístup ke kvalitnější léčbě jiným pacientům, kteří by ji využili lépe. 

Pacientské organizace sdružující osoby s diabetem se snaží tento trend měnit. Pořádají edukační přednášky nebo rekondiční pobyty s edukací pro pacienty všech typů diabetu.

Klíčová je sebekontrola a motivace ke změně přístupu k životu s diabetem.

Prozatím malý zájem o zapojení do edukačních projektů pozorujeme ve skupině pacientů s diabetem druhého typu v produktivním věku, kteří nemají diabetes dlouhou dobu. Část z nich bere onemocnění vážně, dokáže se svým lékařem vést cílený dialog a snaží se svůj život změnit tak, aby se komplikace diabetu maximálně oddálily. Většina však po sdělení diagnózy a předepsání léků omezí svůj podíl na léčbě na polykání tablet a pravidelné kontroly u lékaře. Při takovém způsobu léčby však na sebe komplikace diabetu nenechají dlouho čekat. Pokud tito pacienti nemají možnost vidět v období mezi kontrolami, jak jejich kompenzace vypadá a jestli je nastavená léčba efektivní, nelze jim to ani vyčítat. Tady je vhodné provádění sebekontroly glykémie v doporučené frekvenci a motivace ke změně přístupu k životu s diabetem. Nastartovat motivaci a změnit přístup lze na základě správně podaných informací. Například během osvědčených edukačně-motivačních projektů, které se realizují ambulantně v edukačních centrech po celé ČR (seznam je k dispozici na webu České diabetologické společnosti www.diab.cz), nebo pobytovou formou, které realizují pacientské spolky s tímto zaměřením (www.diaktiv.cz, www.diakar.cz a www.diabetes.cz). Publikované výsledky edukačních projektů ukazují významný pozitivní vliv na efektivitu terapie. Cílenou edukací by měl projít každý nově diagnostikovaný pacient s diabetem. V mnohých ambulancích se to také děje, ovšem v době, kdy není pacient schopen pojmout všechna doporučení, vzhledem k nově nastalé situaci a stresu, který prožívá. Proto by mu měla být v ambulanci aktivně nabízena možnost účasti v některém z edukačních projektů. 

Lepší zvládání diabetu

V současné obtížné době, kdy mnozí pacienti ani neměli v důsledku pandemie koronaviru možnost absolvovat všechny plánované kontroly a konzultace probíhaly telefonicky s vystavením e-Receptu, byl prostor na jakoukoliv motivaci v ambulancích pravděpodobně minimální. Věříme ale, že nastanou lepší časy, vše se vrátí do normálu a my budeme moci pokračovat ve změnách k lepšímu zvládání diabetu. Užitečné informace lze ihned najít na webových stránkách www.dialiga.cz, www.cukrovka.cz a v časopise DIAstyl, který je k dispozici i v elektronické podobě na www.diastyl.cz.

Ti, kteří by chtěli absolvovat restart své motivace, se můžou přihlásit na pokračování edukačně-motivačního projektu, jenž, jak věříme, bude v roce 2021 pokračovat. Informace o místu a termínu konání včetně přihlášky naleznete už dnes na www.diaktiv.cz.

Vytvořeno pro pacienty s diabetem

Pacientské organizace sdružující pacienty s diabetem se dlouhodobě snaží v maximální míře spolupracovat s odbornou lékařskou společností, se státní správou a zdravotními pojišťovnami. Kromě výše zmíněných edukačních činností a klasických spolkových aktivit se zaměřují stále více na obhajobu oprávněných zájmů pacientů s diabetem. Pacienti mají zastoupení v Pacientské radě ministra zdravotnictví, v jejich komisích (například pro zdravotnické prostředky) a v komisích MZ ČR, které jsou ustanovovány pro řešení jednotlivých problematik (například úhrady výkonů, úhrady zdravotnických prostředků, inovativní terapii a další). Svou pacientskou radu má i VZP. Zástupci pacientů prošli intenzivním vzděláváním prostřednictvím Akademie pacientských organizací realizovanou Asociací inovativního farmaceutického průmyslu.
Tito zástupci absolvovali také semináře HTA (Health Technology Assessment), pořádané ve spolupráci s MZ ČR právě proto, aby mohli kvalifikovaně spolupracovat na posuzování při zařazování nových terapií do úhradových mechanizmů. Pacienti prostřednictvím Pacientské rady a Oddělení podpory práv pacientů na MZ ČR dostávají ve vnitřním připomínkovém řízení k diskusi legislativu vznikající na MZ ČR a ve vnějším připomínkovém řízení legislativu vzniklou na ostatních místech oprávněných podávat návrhy zákonů. Ministerstvo zdravotnictví s pacienty komunikuje a během působení ministra Vojtěcha se stalo skutečným ministerstvem nejen zdravotníků, ale i pacientů. Nový ministr Blatný nám již přislíbil, že chce v nastoupeném trendu komunikace a spolupráce s pacientskými organizacemi pokračovat.

Další článek